Thứ sáu,  24/03/2023

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu tiếp đoàn Liên hợp quốc

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Ngài Darryl Watter, trưởng Đoàn Cục gìn giữ hòa bình, Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc và Chương trình sáng kiến gìn giữ hòa bình toàn cầu Hoa Kỳ (GPOI).

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Ngài Darryl Watter, trưởng Đoàn Cục gìn giữ hòa bình, Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc và Chương trình sáng kiến gìn giữ hòa bình toàn cầu Hoa Kỳ (GPOI).

Tại buổi tiếp, Trung tướng Võ Văn Tuấn nêu rõ dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng hòa hình, chính vì vậy việc tham gia lực lượng hòa bình của Liên hợp quốc là một nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm của nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực mới, Việt Nam mong muốn phía Liên hợp quốc sẽ có sự hỗ trợ tích cực để Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Ngài Darryl Watter cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh, trong những năm qua Việt Nam đã có sự hợp tác và đưa ra nhiều sáng kiến trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định hiệu quả cho Liên hợp quốc.

Ngài Darryl Watter cũng mong rằng sau chuyến thăm và làm việc của Đoàn lần này, Việt Nam sẽ triển khai, tham gia, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo đúng lộ trình, kế hoạch./.

Theo vietnamplus.vn