Thứ sáu,  31/03/2023

Tổng Thanh tra Chính phủ: Tích cực triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

LSO-Ngày 25/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi, bổ sung) và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật PCTN. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN  chủ trì hội nghị.

LSO-Ngày 25/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi, bổ sung) và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật PCTN. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN  chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN; nội dung các Nghị định của Chính phủ quy đinh về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hội nghị cũng đã quán triệt kế hoạch về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.

Tiếp đó, hội nghị đã thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn triển khai và đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả Luật PCTN cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thủ trưởng các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; tích cực triển khai các giải pháp phòng ngừa; cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, tham mưu đề xuất xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng kéo dài; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

NÔNG MINH THẢO