Thứ tư,  22/03/2023

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9

LSO-Ngày 26/9/2013, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

* Đánh giá đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông, lâm sản

 * Nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015      

LSO-Ngày 26/9/2013, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Phiên họp này tập trung đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông, lâm sản tập trung giai đoạn 2006-2010; xem xét các dự thảo quyết định của UBND tỉnh do Sở Nội vụ trình về ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và chế độ hỗ trợ khuyến khích đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác trên địa bàn tỉnh; xem xét tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn từ nay đến năm 2015.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp

Thực hiện đề án phát triển vùng sản xuất hàng hoá nông, lâm sản tập trung, giai đoạn 2006 – 2010, đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung như vùng na, vùng thuốc lá, vùng quýt, hồi, thạch đen…Tuy nhiên báo cáo dự thảo do ngành NN&PTNT trình chưa phân tích sâu nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích về các vấn đề xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường cho nông sản; hạn chế về phát triển vùng sản xuất rau xanh, về cung cấp cây trồng, vật nuôi. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: triển khai thực hiện đề án, đến nay Lạng Sơn đã tạo ra được một số vùng sản xuất hàng hóa, những vùng này cần tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao giá trị, hiệu quả, những nơi chưa hình thành vùng hàng hóa tập trung cần có giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục triển khai thực hiện. Đồng chí yêu cầu ngành NN&PTNT hoàn thiện báo cáo dự thảo, cập nhật thông tin, số liệu đến năm 2013, đồng thời đánh giá khách quan những yếu kém, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Cũng tại phiên họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình dự thảo Nghị quyết HĐND sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố và sân tập thể dục thể thao cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2015. Đây là một trong những nội dung được nhân dân các địa phương rất quan tâm, bởi theo dự thảo mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sẽ tăng từ 25 triệu đồng lên 60 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị tăng từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng. Đối với xây dựng sân tập thể dục, thể thao xã, phường, thị trấn hỗ trợ 100 triệu đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là việc rất cần thiết, tuy nhiên qua thảo luận của các đại biểu và căn cứ vào nguồn lực thực tế của tỉnh, trước mắt sẽ tập trung nâng mức cho 35 xã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, các địa phương khác phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình với mức hỗ trợ theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh.

Đối với dự thảo quyết định của UBND tỉnh do Sở Nội vụ trình về ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và chế độ hỗ trợ khuyến khích đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan cần khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện lại để trình UBND tỉnh.

VŨ NHƯ PHONG