Chủ nhật,  26/03/2023

TP. Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết về Đề án thí điểm chính quyền đô thị

Ngày 27/9, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố khóa 8, chuyên đề về Đề án thí điểm chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 27/9, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố khóa 8, chuyên đề về Đề án thí điểm chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện UBND Thành phố cho biết, UBND Thành phố đã tổ chức 7 Hội nghị lấy ý kiến và đã nhận được 1.150 ý kiến góp ý. UBND Thành phố đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện và thông qua Hội nghị Thành ủy ngày 11/9/2013. Ngày 18/9/2013, Thành phố đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố “Đề án thí điểm chính quyền đô thị TP.Hồ Chí Minh” trong Kỳ họp này.

Đề án chỉ rõ, với mức độ đô thị hóa như hiện nay, TP. Hồ Chí Minh sẽ hình thành và phát triển theo hướng chia thành 3 địa bàn gồm: Khu đã đô thị hóa, khu đang đô thị hóa và khu nông thôn trong đô thị.

Theo Đề án, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền, trên một số lĩnh vực: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền về tài chính công, phân cấp về bộ máy tổ chức và nhân sự.

Theo đánh giá của Đề án, mô hình này đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, nhân dân. Với việc hình thành các thành phố trực thuộc, không gian đô thị sẽ được mở rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư hòan chỉnh, sẽ tạo động lực thu hút đầu tư và tái cơ cấu các ngành kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mô hình sẽ tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều động lực để thúc đẩy thu hút đầu tư. Đặc biệt, việc tổ chức các cấp chính quyền theo địa bàn đô thị hiện hữu, đô thị hóa nông thôn sẽ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cải tạo, chỉnh trang khu đô thị hiện hữu, đầu tư nhanh và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các thành phố trực thuộc và sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Đại biểu Từ Minh Thiện phát biểu góp ý cho Đề án tại Kỳ họp  (Ảnh:VL)

Đối với những tác động về xã hội, việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị sẽ hướng tới thay đổi căn bản về phân cấp, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, bản chất chính là tăng cường quyền làm chủ của người dân. Thiết kế bộ máy theo hướng phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, của người đứng đầu; do đó, giảm bớt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm tính nhanh chóng, hiệu quả của hoạt động hành chính. Thành phố cũng sẽ chủ động hơn trong huy động nguồn lực đầu tư và tổ chức cung ứng các dịch vụ cơ bản phục vụ người dân tốt hơn như: cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, giáo dục, chăm sóc y tế…

Các đại biểu tham dự Kỳ họp đã thống nhất với những nội dung chính của Đề án; đồng thời, cũng đưa ra những góp ý để cùng thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan tới Đề án như: Vấn đề phân cấp, việc phân bổ ngân sách, bố trí nhân sự; vấn đề quản lý chuyên ngành…

Kết thúc Kỳ họp, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết Đề án thí điểm chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh.
 
Nghị quyết của HĐND Thành phố cũng chỉ rõ, trên cơ sở góp ý của các đại biểu tại Kỳ họp, UBND TP. Hồ Chí Minh hoàn chỉnh Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh và hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Lê Minh Trí (đã chuyển sang làm Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương); đồng thời, bầu ông Lê Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo CPV