Thứ năm,  30/03/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Phiên thảo luận cấp cao Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68

Sáng 28-9 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Phiên thảo luận cấp cao Ðại hội đồng LHQ khóa 68 và có bài phát biểu quan trọng (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun.

* Hội kiến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun

– Sáng 28-9 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Phiên thảo luận cấp cao Ðại hội đồng LHQ khóa 68 và có bài phát biểu quan trọng (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

* Sáng cùng ngày (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến  Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Tổng Thư ký Ban Ki Mun hết sức coi trọng các vấn đề phát triển,  nhất là việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, phương hướng phát triển sau năm 2015 cũng như ứng phó các thách thức về việc làm, biến đổi khí hậu… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quá trình đổi mới ở Việt Nam đã đưa đến những thành tựu quan trọng, trong đó có việc đạt và vượt nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Việt Nam quyết tâm thực hiện quá trình đổi mới toàn diện, trong đó những nội dung quan trọng là tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy công bằng xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại trong nhiều năm qua là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, đồng thời sẽ đẩy mạnh phương hướng đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam coi trọng và sẽ tích cực đóng góp vào việc xây dựng các chiến lược, chương trình hành động của LHQ trong các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả sáng kiến “Thống nhất hành động” nhằm tăng cường sự phối hợp của các tổ chức LHQ; triển khai những đóng góp mới, trước mắt là kế hoạch Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ vào năm 2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của LHQ và Tổng Thư ký Ban Ki Mun về nâng cao năng lực thể chế, nhân lực, tư vấn chính sách cho việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giải quyết một số vấn đề xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu. Ðồng thời, hỗ trợ kinh nghiệm và các mặt khác cho hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề liên quan nhiều quốc gia trong khu vực như hợp tác về sử dụng công bằng, hợp lý nguồn nước sông Mê Công, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Ðông phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của LHQ.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Phiên thảo luận chung Ðại hội đồng LHQ khóa 68; thông báo  những ưu tiên phát triển của LHQ về xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững, giải quyết các cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình… Tổng Thư ký Ban Ki Mun đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới, nhất là vai trò tích cực của Việt Nam trong cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Ðông – Nam Á (ASEAN); hoan nghênh việc Việt Nam quyết định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và bày tỏ mong muốn cùng thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa LHQ và Việt Nam vì các mục tiêu phát triển dài hạn.

* Sáng cùng ngày (theo giờ Việt Nam),  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc Chương trình phát triển LHQ (UNDP) H.Clác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò UNDP đã phát huy được vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, cũng như hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, tư vấn chính sách vĩ mô về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển bền vững, nâng cao năng lực thể chế, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức LHQ hoạt động ở Việt Nam cũng như với các đối tác phát triển khác, nhất là trong việc triển khai sáng kiến Một LHQ.

Bà H.Clác mong muốn Việt Nam cùng phối hợp để thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, xây dựng các mục tiêu mới phù hợp sau năm 2015; khẳng định UNDP cam kết thúc đẩy các dự án đang hoặc sẽ triển khai ở Việt Nam với trị giá khoảng 140 triệu USD trong thời gian tới…

* Sáng cùng ngày (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc Ðiều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) A.La-ke; Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của UNICEF và đối với Việt Nam, trong đó UNICEF đã cùng Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện các nội dung Công ước về quyền trẻ em, cố gắng cụ thể việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và xóa đói, giảm nghèo đối với đối tượng trẻ em; khẳng định, Việt Nam chia sẻ quan tâm lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc các nhóm yếu thế và sẽ hợp tác tốt với UNICEF để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Ông La-ke khẳng định, UNICEF sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ em, kết hợp cả các biện pháp hỗ trợ và việc tư vấn xây dựng chiến lược chính sách có ý nghĩa lâu dài trên các vấn đề liên quan đến trẻ em.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) B.Ô-xô-ti-me-hin; đánh giá cao UNFPA đã kiên trì phấn đấu thúc đẩy các mục tiêu về dân số và phát triển, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc thúc đẩy sự quan tâm thích đáng các vấn đề dân số và phát triển trong quá trình xây dựng chương trình nghị sự sau năm 2015 và xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp UNFPA thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của tổ chức tại diễn đàn LHQ, trong đó có quá trình chuẩn bị cho Phiên họp đặc biệt của Ðại hội đồng LHQ khóa 69 về dân số và phát triển…

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Ha-i-ti L.La-mốt; trao đổi những biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục triển khai Hiệp định khung về Hợp tác Thương mại và Ðầu tư, theo đó hai bên sẽ xúc tiến thành lập Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Ðầu tư nhằm điều phối có hiệu quả và thực chất các hoạt động hợp tác kinh tế…; đề nghị Ha-i-ti tiếp tục tạo điều kiện và bảo vệ lợi ích cho dự án đầu tư của Viettel cũng như cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Ha-i-ti.

Thủ tướng Ha-i-ti bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…; đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước và khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Ha-i-ti. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như trồng lúa và các loại cây trồng khác, công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch, nuôi trồng thủy sản…

* Tối 27-9, bên lề Phiên thảo luận tại Ðại hội đồng LHQ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Môn-đô-va I.Li-an-ke. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Môn-đô-va  trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, kể cả cấp cao nhằm tạo cơ sở chính trị tốt đẹp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới, nhất là kinh tế, thương mại, tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa thế mạnh của mỗi nước như thủy hải sản, nông sản, sản phẩm may mặc, giày dép, điện tử của Việt Nam và hàng cơ khí, thiết bị nông nghiệp của Môn-đô-va.

* Tối cùng ngày, bên lề Phiên thảo luận cấp cao Ðại hội đồng LHQ khóa 68, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn các phóng viên các hãng thông tấn Bloomberg, ITAR-TASS, Kyodo và Yonhap…

* Tối cùng ngày, tại Niu Oóc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đối thoại với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ như: Metlife (Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Hoa Kỳ), Tập đoàn GE thuộc nhóm doanh nghiệp lớn nhất trong ngành công nghiệp điện gió và sản phẩm thân thiện môi trường, Tập đoàn công nghệ thông tin IBM, Tập đoàn năng lượng AES, Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Coca-Cola, Ford…

Phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư; cho biết, Việt Nam đang tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá chiến lược mà trước hết là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việt Nam đang tiến hành đàm phán các Hiệp định thương mại tự do quan trọng,  nhất là đóng góp tích cực, đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định Ðối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ khâu đột phá thứ hai mà Việt Nam đang thực hiện là huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế – xã hội; kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ tích cực tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Khâu đột phá thứ ba mà Thủ tướng nhấn mạnh  là tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu phát triển, nhất là nhu cầu nhân lực cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam – Hoa Kỳ đã tuyên bố nâng quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện gắn với triển vọng kết thúc sớm đàm phán ký kết TPP sẽ tạo ra bước đột phá mới, đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả; khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Mỹ nói riêng làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

* Sáng 28-9 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời TP Niu Oóc về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại khóa họp lần thứ 68 Ðại hội đồng LHQ.

Theo Nhandan.vn