Thứ năm,  30/03/2023

Phát triển đảng trong doanh nghiệp: Đảng bộ thành phố Lạng Sơn nỗ lực tạo chuyển biến mới

LSO-Với các loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, những năm qua, các doanh nghiệp ở thành phố Lạng Sơn đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển chung của địa bàn.

LSO-Với các loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, những năm qua, các doanh nghiệp ở thành phố Lạng Sơn đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển chung của địa bàn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại ít quan tâm công tác phát triển đảng tại đơn vị. Chính vì thế mà hiện nay, toàn thành phố có tổng số trên 700 doanh nghiệp thì mới có 24 doanh nghiệp thành lập được chi, đảng bộ với 477 đảng viên trên tổng số 5.280 đảng viên toàn Đảng bộ, chiếm 9,03%. Hằng năm, tỷ lệ phát triển đảng viên và chi, đảng bộ doanh nghiệp thành lâp mới rất ít, tính từ đầu nhiệm kỳ (2010 – 2015) đến nay, Đảng bộ mới phát triển được 4 chi, đảng bộ doanh nghiệp, kết nạp được 157 đảng viên mới, bằng 30,9% tổng số đảng viên kết nạp mới của toàn Đảng bộ. Trong đó riêng gần 9 tháng đầu năm 2013, số đảng viên kết nạp mới là 10 người, giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2012. Nguyên nhân được xác định là do tình hình suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa đến hầu hết doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thậm chí nhiều doanh nghiệp nghỉ kinh doanh, phá sản, giải thể, trốn khỏi địa bàn. Chính vì vậy mà các chủ doanh nghiệp chưa mặn mà với công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức đảng cũng vì mải lo khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác đảng. Không những thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hầu hết tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn yếu, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể dẫn đến thiếu nguồn giới thiệu cho Đảng.

Đảng viên, người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn trong giờ làm việc

Theo đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nói trên, tạo thuận lợi hơn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, Đảng bộ thành phố đề ra các giải pháp trọng tâm để nỗ lực cải thiện tình hình, tạo chuyển biến mới trong công tác phát triển đảng ở doanh nghiệp thời gian tới. Trước tiên, Thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng, cấp ủy cấp dưới tại địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý nghĩa của việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. Quý IV năm 2013, Đảng bộ tăng cường tuyên truyền Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp ngoài quốc doanh” cho các doanh nghiệp. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể và phấn đấu để trở thành đảng viên, đoàn viên, hội viên. Cùng với đó, Thành ủy tăng cường chỉ đạo rà soát, nắm chắc số lượng, thực trạng và tổ chức đảng trong từng doanh nghiệp để củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp và tổ chức đảng vững mạnh.

Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đảng viên, Thành ủy giao nhiệm vụ cho tổ chức đảng ở cơ sở nơi doanh nghiệp đứng chân phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp Đảng. Hiện thành phố có 9 doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức công đoàn, 4 doanh nghiệp có tổ chức đoàn nhưng chưa thành lập được tổ chức đảng; Thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp quan tâm thành lập tổ chức đảng ở các đơn vị này trước. Với các doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức đoàn thể mà có từ 18 đến 20 công nhân, lao động thì quan tâm chỉ đạo thành lập các tổ chức đoàn thể và chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn phát triển đảng. Khi cần, đại diện cấp ủy sẽ gặp gỡ, thuyết phục chủ doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng tại các đơn vị này.

Song song với đó, Thành ủy kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; quán triệt ban này thường xuyên theo dõi để hỗ trợ và giải quyết những khó khăn của tổ chức đảng cũng như vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển như tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp tạo điều kiện về nguồn vốn, quỹ đất… Những tháng còn lại của năm 2013, thành phố tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường, trong đó chú trọng nhóm giải pháp về gia hạn, miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có nguồn vốn tái sản xuất, kinh doanh. Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục tổ chức các cuộc gặp mặt lắng nghe các doanh nghiệp nói về những khó khăn, vướng mắc để trên cơ sở đó tìm cách tháo gỡ cùng doanh nghiệp.

DIỆU HẰNG