Thứ năm,  23/03/2023

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 53 Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a (1-10-1960 - 1-10-2013), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Ngài Gút-lắc Giô-na-than, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 53 Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a (1-10-1960 – 1-10-2013), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Ngài Gút-lắc Giô-na-than, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Ngài Ô-lúc-ben-ga A-si-ru, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a.

Theo Nhandan