Thứ sáu,  31/03/2023

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI

Sáng 30-9, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI đã khai mạc tại Trụ sở Trung ương Ðảng (Hà Nội). Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 30-9, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI đã khai mạc tại Trụ sở Trung ương Ðảng (Hà Nội). Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư.

Tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển  bền vững của đất nước (*)

Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

 Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014; 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng về phát triển kinh tế- xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết mười năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về xem xét, quyết định việc ban hành Quy chế bầu cử trong Ðảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Ðại hội XII của Ðảng; và một số vấn đề quan trọng khác liên quan công tác xây dựng Ðảng,…

 Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân quan tâm. Sau khi nêu một số vấn đề có tính gợi mở về những nội dung trình bày tại Hội nghị để các đại biểu quan tâm trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Việc hoàn thành tốt các nội dung, chương trình của hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014- 2015, tiến hành thành công đột phá về thể chế, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ Tổ quốc và khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Ðại hội lần thứ XII của Ðảng. Ðồng chí đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo ra hôm nay(*) ).

 Dự kiến, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI sẽ làm việc đến ngày 9-10-2013.

Theo Nhandan.vn