Thứ sáu,  24/03/2023

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI

Sáng 1-10, các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng 1-10, các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp tại Hội trường, thảo luận về nội dung trên.

Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Theo Nhandan.vn