Thứ tư,  22/03/2023

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 3-10, tại Hà Nội,  Ngân hàng thương mại cổ phần Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khai trương hai chi nhánh mới trên cơ sở chuyển giao, tiếp nhận hai chi nhánh từ  Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LVB).

Ngày 3-10, tại Hà Nội,  Ngân hàng thương mại cổ phần Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khai trương hai chi nhánh mới trên cơ sở chuyển giao, tiếp nhận hai chi nhánh từ  Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LVB). Ðồng chí  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt dự.

Hai chi nhánh mới của BIDV là chi nhánh BIDV Chương Dương và chi nhánh BIDV Bến Nghé. Hai chi nhánh này sẽ tiếp nhận nguyên trạng tài sản, công nợ, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chi nhánh LVB tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và trở thành chi nhánh cấp 1 thứ 119 và 120 trực thuộc BIDV.

Theo Nhandan