Thứ sáu,  31/03/2023

Hội thảo cộng tác viên Báo Dân tộc và Phát triển

LSO-Sáng 4/10/2013, tại trụ sở Báo Cao Bằng, Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Cao Bằng và Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo cộng tác viên với chủ đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin - tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi phía Bắc”.

LSO-Sáng 4/10/2013, tại trụ sở Báo Cao Bằng, Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với Ban Nghiệp vụ – Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Cao Bằng và Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo cộng tác viên với chủ đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin – tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi phía Bắc”. Dự hội thảo có đại diện Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng; các Báo Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Các đại biểu dự hội thảo

Những năm qua, cơ quan báo chí nói chung và cơ quan báo chí các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên nói riêng đã nỗ lực tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc góp phần nâng cao nhận thức, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của đồng bào, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, báo chí đã phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực quá trình triển khai, những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc… Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của các chính sách dân tộc được triển khai trên địa bàn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác tổ chức, xây dựng chương trình tuyên truyền về  chính sách dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền trên báo chí địa phương nhằm mang lại hiệu quả cao. Theo gợi ý của ban tổ chức hội thảo, Báo Lạng Sơn đã trình bày tham luận “Báo chí Lạng Sơn với công tác tuyên truyền tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt – Trung”.

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu tham luận tại hội thảo

Để làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc, thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức các ấn phẩm báo chí. Bên cạnh tăng cường công tác quản lý thông tin tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ phóng viên, công tác viên, tuyên truyền viên tinh thông về nghiệp vụ, tích cực đến với cơ sở, bám sát thực tiễn, khai thác và quảng bá các thế mạnh của từng địa phương trong việc đưa các chính sách tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền về bản sắc văn hóa dân tộc, chú trọng tuyên truyền các nhân tố điển hình, những cách làm hay…

Hội thảo đã góp tiếng nói khẳng định những kết quả của thông tin tuyên truyền trên báo chí về chính sách dân tộc, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số cả nước nói chung và vùng dân tộc thiểu số, miền núi phía Bắc nói riêng.

Hoàng Huấn