Thứ năm,  30/03/2023

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

Sáng 4-10, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ðoàn số 7), do đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua cũng như phương hướng công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Sáng 4-10, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ðoàn số 7), do đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua cũng như phương hướng công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiện đã chỉ ra một số yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và yêu cầu, thời gian tới, Tỉnh ủy Cà Mau cần quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

Theo Nhandan