Thứ sáu,  31/03/2023

Biểu dương Người tốt, việc tốt Công an Thủ đô năm 2013

Ngày 4-10, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” Công an Thủ đô năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự.

Ngày 4-10, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” Công an Thủ đô năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự.

Những năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” do Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội phát động đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy, sáng tạo trong công tác, được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi. Qua đó, một tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Ðại tướng Trần Ðại Quang nhiệt liệt chúc mừng 40 gương người tốt, việc tốt cấp thành phố; 162 tập thể tốt, 262 người tốt, việc tốt cấp Công an thành phố trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh – trật tự, an toàn xã hội vì Thủ đô bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ðại tướng Trần Ðại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an Thủ đô phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh”; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Theo Nhandan