Thứ bảy,  25/03/2023

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ bảy của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI

Sáng 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường.

Sáng 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường.

Ngay đầu phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðại tướng đầu tiên, Bí thư Quân ủy Trung ương đầu tiên, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay, người Cộng sản kiên trung, mẫu mực, một thiên tài quân sự, đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc.

Ðồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đọc Báo cáo của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về một số vấn đề lớn trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, các đại biểu Hội nghị tiến hành thảo luận tại tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Nhandan.vn