Thứ bảy,  01/04/2023

Điện chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 7/10/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng - An ninh Trung ương nước CHDCND Lào đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương trước việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Ngày 7/10/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng – An ninh Trung ương nước CHDCND Lào đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương trước việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Bức điện viết: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng – An ninh Trung ương vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, anh hùng của dân tộc Việt Nam đã từ trần.

Trong suốt hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã cống hiến mọi trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng để giải phóng dân tộc thoát khỏi áp bức bóc lột của chế độ thực dân cũ và mới; Đồng chí là chiến sỹ cách mạng dũng cảm, kiên cường, trung kiên với sự nghiệp cách mạng của đất nước và nhân dân Việt Nam, là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là đại tướng đầu tiên của Việt Nam, là Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu mến, kính trọng vì sự lãnh đạo tài tình trong chỉ huy chiến đấu chống lại các kẻ thù xâm lược để giành độc lập hoàn toàn cho nhân dân Việt Nam anh em; Đồng chí cũng là một người có nhiều đóng góp tích cực, to lớn vào việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, đồng thời Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em cũng mất đi một người bạn lớn, vô cùng thân thiết và gần gũi.

Trong giờ phút đau thương này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng – An ninh Trung ương xin chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương và nhân dân Việt Nam anh em cùng toàn thể gia quyến, bạn bè của đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến những mất mát to lớn trên thành sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo Dangcongsan.vn