Thứ sáu,  31/03/2023

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tám của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI

Sáng 7-10, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường.

Sáng 7-10, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường.

Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013.

Cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, các đại biểu Hội nghị thảo luận tại tổ về nội dung trên.

Theo Nhandan.vn