Thứ bảy,  01/04/2023

Các cấp bộ đoàn ra sức tạo nguồn phát triển đảng

LSO-Điều 44 Điều lệ Đảng khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

LSO-Điều 44 Điều lệ Đảng khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng đẩy mạnh việc tập hợp đoàn kết thanh niên, tổ chức các hoạt động rèn luyện đoàn viên, tạo sân chơi lành mạnh và giúp họ phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐVTN huyện Văn Quan thu gom rác thải bảo vệ dòng sông quê hương – Ảnh: HỨA VĂN ĐOÀN (Tỉnh Đoàn Lạng Sơn)

Với 18 đầu mối trực thuộc, trên 60 nghìn đoàn viên trong toàn tỉnh, đây là lực lượng trẻ góp phần quan trọng tạo nguồn dồi dào cho Đảng. Anh Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đoàn về nhiệm vụ tạo nguồn phát triển đảng, hằng năm, Tỉnh đoàn đều ban hành chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chỉ tiêu cụ thể, trong đó đặt ra chỉ tiêu về giới thiệu cho Đảng 2000 đoàn viên ưu tú (ĐVƯT), phấn đấu được kết nạp đảng 1.000 đoàn viên. Cùng đó có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm nhiệm vụ này.

Giai đoạn hiện nay, công tác tập hợp đoàn kết, thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn đặt ra những khó khăn, thách thức, do vậy tổ chức đoàn các cấp đều phải có cách thức thu hút riêng sát hợp thực tế địa phương. Chị Chu Thị Kim Chi, Phó Bí thư Huyện đoàn Lộc Bình chia sẻ: Để có nguồn ĐVƯT giới thiệu cho Đảng thì công tác tập hợp, thu hút thanh niên tham gia tổ chức đoàn là rất quan trọng. Tập hợp được họ thì mới có thể giáo dục và tạo môi trường cho họ rèn luyện, qua đó mới phát hiện, bồi dưỡng được ĐVƯT giới thiệu cho Đảng. Cách làm của Huyện đoàn Lộc Bình là tranh thủ tối đa sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy và căn cứ vào thực tế từng cơ sở mà giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên. Đặc biệt, trong mỗi kỳ giao ban, huyện đoàn đều chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng; các cơ sở đoàn có nghị quyết giới thiệu ĐVƯT cho Đảng đều phải gửi lên huyện đoàn để kiểm tra, theo dõi. Nhờ vậy, tỷ lệ ĐVƯT, đoàn viên được kết nạp đảng toàn huyện hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. 9 tháng của năm 2013, đã có 61 ĐVƯT được kết nạp đảng, tăng 38 người so với cùng kỳ 2012.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN được xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bởi qua giáo dục ĐVTN xác định rõ hơn mục tiêu lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng. Vì vậy, các cấp bộ đoàn tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, đi sâu vào nội dung trọng tâm và đa dạng hóa hình thức. Về hình thức, không chỉ thường xuyên tổ chức các buổi quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng mà còn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hội thi, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của Đảng, của Đoàn… để tránh nhàm chán. Về nội dung, trọng tâm năm nay là tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên”. Bằng cách làm đó, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 1.628 đợt sinh hoạt chính trị thu hút trên 213 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức cho ĐVTN.

Bên cạnh giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Trong đó khuyến khích ĐVTN tích cực phát huy sáng kiến trong lao động, sản xuất tại đơn vị, địa phương bằng các mô hình, cách làm hiệu quả. Điển hình là Huyện đoàn Hữu Lũng đã tổ chức chuyển giao khoa học công nghệ cho ĐVTN. Các học viên sau khi tham gia học tập đã vận dụng vào thực tiễn lao động sản xuất, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế như: Hợp tác xã thanh niên Yên Thịnh; mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại các xã Hòa Lạc, Minh Tiến, Vân Nham…

Công tác phân loại đoàn viên đúng thực chất kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng có trọng tâm đã góp phần nâng cao chất lượng ĐVƯT. Nhờ đó tỷ lệ ĐVƯT được kết nạp đảng trong toàn đoàn những năm gần đây luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2013, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu được 2.322 ĐVƯT cho Đảng, đã có 856 ĐVƯT được kết nạp đảng. Từ kết quả tích cực này, thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, nhất là chú trọng đưa đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú để phát triển phong trào ở cơ sở. Khi phong trào ở cơ sở mạnh thì sẽ có được nguồn ĐVƯT đảm bảo về số lượng và chất lượng giới thiệu cho Đảng.

DIỆU HẰNG