Thứ năm,  30/03/2023

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

LSO-Sáng 8/10/2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

LSO-Sáng 8/10/2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nông Thị Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Hội đồng dân tộc Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; ông Chu Đức Quang, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHBP tỉnh.

Bà Trần Thị Hoa Sinh tiếp thu ý kiến của cử tri

Tại hội nghị, Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII. Theo đó, kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 9 dự án luật; cho ý kiến đối với 11 dự án luật; các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015) và một số nội dung khác.

Tiếp đó, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBP tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh 9 tháng năm 2013 và thực hiện Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri đã phát biểu, kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội về một số chế độ, chính sách liên quan cấp bậc, chức vụ, nâng lương…

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Trần Thị Hoa Sinh đã tiếp thu ý kiến của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

ĐÌNH QUANG