Thứ tư,  22/09/2021

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Thứ trưởng An ninh Lào

Sáng 15-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Thứ trưởng An ninh CHDCND Lào C.Phông-vi-chít đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nhiệt liệt chào mừng Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Thứ trưởng C.Phông-vi-chít dẫn đầu sang dự Hội nghị hợp tác an ninh lần thứ chín tại Việt Nam giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt; nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã trở thành biểu tượng vĩ đại của tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có, là tài sản vô giá của hai dân tộc. Chủ tịch nước đánh giá, việc Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào duy trì hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh cấp cao hằng năm, cùng với các hình thức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… đã thể hiện sự đoàn kết trước sau như một và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an hai nước.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và Thứ trưởng An ninh Lào C.Phông-vi-chít cho rằng, lực lượng công an hai nước cần tăng cường phối hợp thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, Nhà nước trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước trong mọi hoàn cảnh; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan an ninh, trật tự của mỗi nước. Chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an hai nước tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ, nội dung yêu cầu đào tạo sát với tình hình thực tiễn.

Thứ trưởng An ninh Lào C.Phông-vi-chít báo cáo với Chủ tịch nước Trần Ðại Quang về mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước, trong đó có chín nội dung, phương hướng lớn về hợp tác trong giai đoạn tới. Thứ trưởng C.Phông-vi-chít khẳng định, Bộ An ninh Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình của lực lượng công an Việt Nam về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh của Lào.

Theo nhandan