Chủ nhật,  25/02/2024

Họp thống nhất nội dung triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và UBND cấp huyện

LSO-Nhằm đảm bảo việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sáng 8/11/2013, Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh đã họp bàn về những nội dung liên quan đến công tác này.

LSO-Nhằm đảm bảo việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sáng 8/11/2013, Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh đã họp bàn về những nội dung liên quan đến công tác này. Đồng chí Tô Hùng Khoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đại diện Sở Nội vụ thông qua dự thảo đề án

Sau khi được thông qua dự thảo Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và UBND cấp huyện, các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung bàn về căn cứ pháp lý để tiến hành tổ chức thí điểm thi; phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện thi; cách thức tiến hành, trình tự, thủ tục thi, dự kiến chọn đơn vị thi… Theo đó, việc thành lập hội đồng thi tuyển, ban giám khảo kỳ thi tại các đơn vị, địa phương cần phải bổ sung thêm một số thành phần nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực. Không nên quy định chế độ tập sự đối với người trúng tuyển. Dự kiến sẽ tổ chức thí điểm thi tại 1 hoặc 2 sở; 1 hoặc 2 huyện, thành phố vào khoảng thời gian từ quý II/2014.  

Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tô Hùng Khoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, Sở Nội vụ cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án và kịp thời trình với Ban chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh xem xét trong tháng 11/2013.  

MINH ĐỨC