Thứ tư,  22/09/2021

Tỉnh ủy Lạng Sơn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

LSO-Chiều nay (16/5), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện số Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố …


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua 2 năm, công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 05, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017, 2018 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành và nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến xuất hiện, góp phần lan tỏa phong trào, củng cố khối đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trao giải cho 6 tập thể, cá nhân và 35 tác giả đạt giải.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, mỗi đơn vị cần xây dựng cách làm cụ thể, sáng tạo, linh hoạt; thường xuyên rà soát, bổ sung những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Từng cơ quan, đơn vị rà soát lại một số vấn đề còn bức xúc, nổi cộm hay những hạn chế, yếu kém kéo dài để có các biện pháp khắc phục; việc khắc phục hạn chế phải có kế hoạch cụ thể, xác định rõ thời gian, trách nhiệm cá nhân. Tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo gương Bác; đẩy mạnh tuyên truyền sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện chỉ thị; kịp thời nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện chỉ thị.

PHƯƠNG DUNG