Chủ nhật,  25/02/2024

Lễ công bố Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự Tối 8-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư tổ chức Lễ công bố Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9-11. Tới dự, có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và đông đảo người dân Thủ đô.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự Tối 8-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư tổ chức Lễ công bố Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9-11. Tới dự, có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và đông đảo người dân Thủ đô.

Ðọc báo cáo tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư nêu rõ: Năm 2013 là năm đầu tiên Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành và ngày 9-11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Ðây cũng là năm ghi nhận sự kiện hệ trọng trong đời sống chính trị – pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho giai đoạn mới xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; là tiền đề, cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trong những năm tiếp theo để có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức công bố: Ngày 9-11 là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ðồng thời, nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Ðể làm tốt điều đó, Nhà nước cần được tổ chức, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và phải được kiểm soát bằng chính Hiến pháp và pháp luật. Ðồng thời khẳng định, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN chỉ thành công khi các quy định của Hiến pháp và pháp luật được nghiêm chỉnh chấp hành.

Bên cạnh việc biểu dương những thành tích của Bộ Tư pháp, cũng như các bộ, ngành, địa phương trong việc tích cực triển khai nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thủ tướng đề nghị, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, bảo đảm hoạt động của Ðảng phù hợp Hiến pháp và pháp luật; tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; thể chế hóa nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm để nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật.

Thủ tướng cho rằng, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài, đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

* Sáng 8-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”. Tới dự, có Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Ðại Quang yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp. Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, dự báo, phân tích, đánh giá khả năng phản ứng và tác động xã hội trước khi xây dựng, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng việc xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật để xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế…

* Ngày 8-11, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam và nghe giới thiệu, trao đổi một số nội dung của dự án Luật Ðất đai (sửa đổi).

Các thành viên Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội đã nghe giới thiệu ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh, mà quan trọng hơn, nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao vai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyền XHCN hướng mọi tổ chức, cá nhân tuân thủ với nhận thức, hành vi, thái độ đúng đắn.

Theo Nhandan