Thứ sáu,  01/07/2022

Chính sách mới,quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2013/NÐ-CP Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2013/NÐ-CP Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Nghị định gồm bốn chương và 16 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ quy định việc phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan liên quan và doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25-12-2013.

* Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế

(KDBHMT). Thông tư gồm có tám chương và 20 điều. Sau những quy định chung, thông tư nêu rõ quy định đối với thương nhân KDBHMT và cơ quan hải quan quản lý

KDBHMT; thủ tục xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan; quy định đối tượng, điều kiện và định lượng mua hàng miễn thuế; quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế; quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế chuyển mục đích sử dụng; quy định về thanh khoản hồ sơ; điều khoản thi hành…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 8-12-2013. Bãi bỏ Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16-6-2009 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QÐ-TTg ngày 17-2-2009 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo Nhandan