Thứ ba,  05/07/2022

Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH; Lê Thị Thu Ba, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH; Lê Thị Thu Ba, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về tờ trình của Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác thi hành án thời gian qua cho thấy, đã có sự thay đổi theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án. Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự, dân sự, hành chính được kiện toàn từ T.Ư đến cơ sở. Các bản án, quyết định của tòa án được tổ chức thi hành nghiêm minh hơn. Cơ sở vật chất phục vụ công tác thi hành án ngày càng được cải thiện. Ðội ngũ cán bộ ngày càng chính quy, chuyên sâu. Công tác giáo dục, cải tạo, cảm hóa người chấp hành án hình sự và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng được tăng cường.

Ban Chỉ đạo đánh giá, vướng mắc công tác thi hành án thời gian qua do nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành án chưa đầy đủ, còn có sự khác nhau; công tác lý luận, tổng kết về thi hành án chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến lúng túng, vướng mắc và thiếu kịp thời trong việc thể chế hóa chủ trương, chính sách. Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Ðề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo cũng như ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời khẳng định, thời gian qua, công tác thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch nước đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, tiếp thu ý kiến đóng góp trên tinh thần nghiêm túc, nhằm tiếp tục hoàn thiện hai Ðề án về thực hiện việc quản lý công tác thi hành án và tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, sớm trình Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Nhandan