Thứ bảy,  25/06/2022
Phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh:

Tập trung giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2014

LSO - Ngày 11/11/2013, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

LSO – Ngày 11/11/2013, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

                 

           Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vy Văn Thành phát biểu kết luận phiên họp

Ngày đầu của phiên họp đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo: Dự thảo Đề án tăng cường đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội (KT-XH), nâng cấp, chỉnh trang đô thị thành phố Lạng Sơn đến năm 2015 và những năm tiếp theo; dự thảo lần 2 các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện: kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chỉ số giá tiêu dùng, sản lượng lương thực; xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách;  tình hình giải ngân, thanh toán vốn các dự án xây dựng cơ bản. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đối với từng lĩnh vực, từng ngành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2014.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh lại đề án, các dự thảo báo cáo sát với tình hình thực tiễn. Trong đó, đánh giá kỹ hiện trạng hạ tầng KT-XH, về chỉnh trang đô thị và công tác quản lý. Trong phần giải pháp cần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Đầu tư, sắp xếp các hạng mục theo thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn. Trong quá trình hoàn chỉnh đề án đề nghị các ngành quan tâm tham vấn, chỉ đạo, giúp thành phố hoàn thiện đề án. Các cấp, các ngành rà soát lại các danh mục đầu tư cụ thể, ưu tiên thanh toán vốn các công trình chuyển tiếp, đặc biệt ưu tiên cho các công trình thuộc nguồn vốn của Trung ương, của các bộ ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh; là tiếp tục tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, tăng thu ngân sách. Việc chi ngân sách phải thực hiện cân đối với thu ngân sách. Trong đó, chi ngân sách cho mua sắm, chi thường xuyên phải giảm tương ứng với số thu.

Tin ảnh: Nông Minh Thảo