Thứ sáu,  23/02/2024

Lạng Sơn giải quyết đơn thư đạt 90,2%

LSO-Do đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khâu tiếp nhận đơn thư công dân, tăng cường giải quyết đơn thư từ cơ sở nên từ đầu năm đến nay tỉnh Lạng Sơn nhận được 185 đơn thư.

LSO-Do đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khâu tiếp nhận đơn thư công dân, tăng cường giải quyết đơn thư từ cơ sở nên từ đầu năm đến nay tỉnh Lạng Sơn nhận được 185 đơn thư.

Cán bộ xã Lợi Bác (Lộc Bình) giải quyết thắc mắc của công dân từ cơ sở hạn chế đơn thư vượt cấp

Trong đó số đơn thư về lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ 84%. Đã giải quyết được 167 đơn, đạt tỷ lệ 90,2% tăng 4,2% so với năm 2012. Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.852 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh. So với cùng kỳ số lượt công dân, đơn thư đã giảm. Phần lớn các vụ việc được giải quyết ở cơ sở nên tình trạng khiếu nại vượt cấp đã giảm. Trong đó UBND tỉnh tiếp 289 lượt công dân giảm 1/3 so với cùng kỳ năm 2012.

ĐÔNG BẮC