Thứ ba,  05/07/2022

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ

Sáng 13-11, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

– Sáng 13-11, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Kết quả bỏ phiếu: ông Phạm Bình Minh được 85,75% số đại biểu phê chuẩn; ông Vũ Đức Đam được 84,54% số đại biểu phê chuẩn.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, Chính phủ đã có hai Phó Thủ tướng mới, nâng số lượng Phó Thủ tướng từ bốn người lên năm người. Dự kiến ông Vũ Đức Đam sẽ là Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối văn hóa-xã hội, khoa học và giáo dục. Ông Phạm Bình Minh sẽ là Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo công tác đối ngoại.

Theo Nhandan.vn