Thứ năm,  29/02/2024

Báo chí Việt Nam và Thái-lan hướng tới quan hệ hữu nghị bền vững

Tại Băng-cốc, ngày 15-11, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái-lan đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ hợp tác. Hai bên đã điểm lại những kết quả đạt được trong suốt quá trình hợp tác từ năm 1993 đến nay, và khẳng định quan hệ hợp tác này đang góp phần gắn kết tình hữu nghị và là cầu nối về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác này để thực hiện mục tiêu "hữu nghị bền vững".

Tại Băng-cốc, ngày 15-11, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái-lan đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ hợp tác. Hai bên đã điểm lại những kết quả đạt được trong suốt quá trình hợp tác từ năm 1993 đến nay, và khẳng định quan hệ hợp tác này đang góp phần gắn kết tình hữu nghị và là cầu nối về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác này để thực hiện mục tiêu “hữu nghị bền vững”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết, sự kiện này là dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình hợp tác giữa hai bên, vì lợi ích của báo chí và bảo đảm quyền được thông tin của nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái-lan Oa-ra-thép Rát-ta-nacon nhận định thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác, báo chí Thái-lan và báo chí Việt Nam đang góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định, phát triển, hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Ông nhắc lại việc hai nước nhất trí nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Thái-lan gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định mối quan hệ giữa hai Hội Nhà báo cũng sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác về kinh tế, chính trị an ninh và văn hóa vì lợi ích của hai nước.

Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái-lan Vi-chai Va-la-phôn khẳng định việc thực hiện mục tiêu hữu nghị bền vững của hai Hội Nhà báo Thái-lan và Việt Nam sẽ góp phần quan trọng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước đã được lãnh đạo hai bên đặt ra.

Theo Nhandan.vn