Thứ tư,  06/07/2022

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp bộ làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sau khi có chuyến thực tế tại xã Xuân Mai, huyện Văn Quan và làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Văn Quan,

LSO-Sau khi có chuyến thực tế tại xã Xuân Mai, huyện Văn Quan và làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Văn Quan, sáng 16/11/2013, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp bộ do ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2013 và triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. Về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi kiểm tra

Thời gian qua, các chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được triển khai kịp thời. Tỉnh đã triển khai các chính sách của chương trình giảm nghèo như: tín dụng ưu đãi hộ nghèo; tạo việc làm, dạy nghề xuất khẩu lao động; hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo; hỗ trợ y tế; hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, đất ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn dân tộc thiểu số; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa thông tin; hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho hộ nghèo tại vùng khó khăn; hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư…Đồng thời triển khai đồng bộ các dự án giảm nghèo cùng với các hoạt động hỗ trợ khác. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên, tạo diện mạo mới cho tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 28,34% (năm 2010) xuống 21,02% cuối năm 2012, phấn đấu năm 2013 giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.

Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến, kiến nghị với đoàn kiểm tra liên ngành cấp bộ

Tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3%/năm, riêng huyện, xã nghèo giảm từ 4%/năm; 30% số xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo tiêu chí…Tỉnh cũng đề nghị, trung ương cần có chính sách điều chỉnh cụ thể, rõ nét cho khu vực miền núi và khu vực đặc thù biên giới có dân tộc ít người sinh sống; đưa giải pháp thiết thực tránh tình trạng ỷ lại vào Nhà nước của một số người dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận tỉnh Lạng Sơn có cách hướng dẫn, tổ chức, quản lý và rà soát hộ nghèo tương đối tốt. Qua đó tạo được những bước vững chắc trong quá trình giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp có thể áp dụng trong chỉ đạo, định hướng thực hiện công tác giảm nghèo thời gian tới như: cho vay gắn với lãi suất, mở rộng chính sách hỗ trợ với người thoát nghèo, hộ cận nghèo; chỉ tiêu giảm nghèo đi liền giải pháp cụ thể; phát huy các chính sách về giáo dục…

THANH HÒA