Thứ sáu,  01/07/2022

Hơn 300 cán bộ báo chí khu vực miền Bắc được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam

LSO-Ngày 19/11/2013 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam cho hơn 300 cán bộ báo chí khu vực miền Bắc.

LSO-Ngày 19/11/2013 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam cho hơn 300 cán bộ báo chí khu vực miền Bắc. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về  Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam- Những căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; tình hình biển đảo gần đây và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; tình hình tranh chấp chủ quyền của các bên ở Biển Đông – Quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; mặt trận thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo; Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo trong công tác tuyên truyền biển, đảo… Hội nghị cũng nghe một vài trao đổi kinh nghiệm viết bài tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí tỉnh Lạng Sơn tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ phóng viên báo chí trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; góp phần làm cho nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn, đồng thuận với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề biển đảo của Việt Nam. Những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm được trình bày tại hội nghị sẽ  bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh của đội ngũ phóng viên, biên tập viên để triển khai tuyên truyền sâu rộng các vấn đề về biển, đảo tới các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

XUÂN HƯƠNG – NGỌC HIẾU