Thứ năm,  30/06/2022

Thông cáo số 25 kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

Ngày 21-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngày 21-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

1. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tiếp tục trả lời chất vấn trực tiếp của tám lượt đại biểu Quốc hội của bảy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:
– Thực trạng và giải pháp ngăn chặn tác động xấu của game online và trang web đen;
– Quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông;
– Quản lý quảng cáo;
– An toàn, an ninh thông tin;
– Sự độc quyền trong lĩnh vực viễn thông;
– Ðịnh hướng thông tin báo chí về phát triển kinh tế xã hội…
Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.
Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.
2. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trả lời chất vấn trực tiếp của 19 lượt đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung vào các nội dung sau:
– Chất lượng công tác xét xử, đặc biệt là xét xử các vụ án tham nhũng;
– Năng lực xét xử của các thẩm phán trong việc giải quyết các vụ án, trong đó có các vụ kiện có yếu tố nước ngoài; sự bất hợp lý trong việc bố trí, sắp xếp số lượng thẩm phán ở các tòa án địa phương;
– Trách nhiệm trong việc xét xử các vụ án oan sai;
– Giải pháp khắc phục tình trạng án quá hạn, án treo; tình trạng một số bị can bị điều tra viên ép cung, bức cung, nhục hình;
– Quản lý hoạt động tín dụng đen trong công tác xét xử;
– Vấn đề phát triển án lệ để bảo đảm áp dụng thống nhất trong hoạt động tố tụng xét xử;
– Tình trạng gia tăng phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên…
Trong quá trình chất vấn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.
Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.
3. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn 13 lượt đại biểu Quốc hội của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung vào các nội dung sau:
– Quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng nhà máy lọc dầu;
– Chất lượng thi công và vận hành các công trình thủy điện;
– Ðổi mới chính sách, thể chế để tạo niềm tin cho thị trường;
– Kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp;
– Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng;
– Hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
– Giải pháp phòng, tránh lũ lụt trong thời gian tới…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến kết thúc phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.
Phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.
Thứ sáu, ngày 22-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua; buổi chiều, tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ðất đai (sửa đổi).

Theo Nhandan.vn