Thứ năm,  29/02/2024

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế không giảm lại tăng

Có đúng 30% cán bộ, công chức không làm được việc? tinh giản biên chế không đạt hiệu quả; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… là những nội dung được Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) dành cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trong phiên chất vấn sáng nay (20/11) tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

 Có đúng 30% cán bộ, công chức không làm được việc? tinh giản biên chế không đạt hiệu quả; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… là những nội dung được Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) dành cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trong phiên chất vấn sáng nay (20/11) tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

 
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn sáng nay
 (Ảnh: tuoitre.vn)

30% cán bộ không làm được việc chỉ là dư luận

Con số 30% cán bộ, công chức không làm được việc được nhiều ĐBQH chất vấn người đứng đầu Bộ Nội vụ. ĐB Danh Út (Kiên Giang) và ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) đặt vấn đề: trong báo cáo của Chính phủ vừa qua có nêu cả nước có 30% cán bộ, công chức không làm được việc, điều đó đúng không? Với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng nghĩ sao về vấn đề này và Bộ trưởng đã giải quyết vấn đề này như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình dành khá nhiều thời gian để giải đáp rõ vấn đề này. Theo Bộ trưởng, con số trên chỉ là phản ánh của dư luận, không phải con số thống kê của Chính phủ. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Nội vụ đây là những phản ánh, kiến nghị, đòi hỏi, mong muốn cần phải đổi mới, cải cách công vụ, công chức nhiều hơn. “Muốn tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này cần phải có những biện pháp mang tính chất tương đối toàn diện, đồng bộ để tổ chức thực hiện.” – Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong đó, có những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức.

Năm 2012, Thủ tướng cũng ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến năm 2015.

Bộ trưởng cho biết, đánh giá về cán bộ, công chức trong thời gian qua đã được phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, đứng về quản lý nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng nhận trách nhiệm của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng cho rằng, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp: hoàn thiện tổ chức, tinh gọn bộ máy; tập trung mô tả công việc, xác định vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để trên cơ sở đó định ra số công chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, phải bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch đối với công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; hoàn thiện, bổ sung tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm…

Chưa thỏa mãn với phần trả lời của Bộ trưởng, ĐB Hà Minh Huệ (Bình Thuận) chất vấn: Bộ trưởng có thay đổi ý kiến về kết luận là chỉ có 1% cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ? Bộ có điều tra dư luận về con số 30% cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ như dư luận nêu?

Còn ĐB Chu Sơn Hà (TP Hà Nội) chất vấn: “Từ con số 30% tính ra cả nước có 700 nghìn cán bộ, công chức, viên chức không làm được việc. Nếu giải quyết được vấn đề này, mỗi năm sẽ tiết kiệm được khoảng 17 nghìn tỷ đồng. Vậy, nếu cán bộ công chức không làm được việc không phải là 30% thì là bao nhiêu?” 

Trà lời ĐB Hà, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình phân trần “đưa ra con số cụ thể là bao nhiêu là không có cơ sở vào thời điểm này. Còn biên chế tính dựa trên thực tiễn cơ sở xác định vị trí việc làm, bố trí đội ngũ cán bộ hợp lý”

Tinh giản biên chế: Không giảm mà còn tăng

Phiên chất vấn cũng ghi nhận nhiều ý kiến của các vị ĐBQH đối với vấn đề tinh giản biên chế.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng việc tinh giản đội ngũ vừa qua không đạt hiệu quả như mong muốn. ĐB chất vấn “Trách nhiệm của Bộ Nội vụ về vấn đề số lượng công chức, viên chức không hề giảm mà thậm chí còn tăng? Thời gian tới Bộ có kế hoạch gì để tiếp tục tinh giản số lượng cán bộ, công chức, viên chức hay không?”

Trả lời ĐB Vinh, Bộ trưởng khẳng định vấn đề tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo những con số mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ đưa ra lại cho thấy dù thực hiện tinh giản biên chế nhưng thực tế lại tăng.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế thì biên chế công chức của năm 2007 là 238.668 người, năm 2012 là 274.694 người, tức là tăng 35.934 người (tăng 15,09%).

Về viên chức, nếu như năm 2007 là 1.490.544 người, thì năm 2012 là 1.872.044 người, tăng 381.497 người (tăng 25,59%).

Lí giải những nguyên nhân khiến biên chế tăng trong những năm qua, Bộ trưởng cho hay: “Chủ yếu do các đơn vị mới được thành lập, đơn vị cũ được bổ sung chức năng, nhiệm vụ; hoặc những đơn vị đã có nhưng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao được tăng lực lượng.”

Một số lĩnh vực tăng thời gian qua như: môi trường, đất đai, biển, hải đảo, du lịch, ngoại vụ, dân số, kế hoạch hóa gia đình, thị trường, thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, thanh tra lao động, thuế, hải quan, kiểm lâm; quản lý thị trường, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế dự phòng, quản lý dược…

Theo Bộ trưởng, năm 2013 và 2014, biên chế không tăng.

Trình bày những giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, Bộ trưởng khẳng định, từ nay đến năm 2016, về cơ bản không tăng thêm biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Trừ trường hợp lập mới các cơ quan, đơn vị hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Đồng thời với giải pháp trên, là tuyên truyền nâng cao nhận thức; xác định rõ vị trí việc làm để tổ chức lao động hợp lý; đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ quan, tổ chức để thực hiện cơ chế khoán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm…

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết thêm, Bộ Nội vụ đã được giao chuẩn bị “Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức”. Đề án này sẽ được trình Bộ Chính trị trong quí IV/2013.

Theo Dangcongsan.vn