Thứ ba,  05/07/2022

Ngày làm việc thứ hai- phiên họp thường kỳ tháng 11(kỳ 2) UBND tỉnh

LSO-Ngày 22/11/2013, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ hai- phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2013 (kỳ 2). Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

LSO-Ngày 22/11/2013, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ hai- phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2013 (kỳ 2). Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại đây, các đại biểu cùng nghe, thảo luận dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012. Các dự thảo báo cáo về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2013; nhiệm vụ năm 2014; tình hình công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2013, nhiệm vụ năm 2014.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe thảo luận, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Vy Văn Thành cơ bản đồng tình với tờ trình, báo cáo; đồng thời đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý đã nêu, bổ sung và hoàn thiện báo cáo. Chủ tịch yêu cầu: Công an tỉnh cần điều chỉnh, thống nhất lại số liệu giữa các ngành liên quan, làm rõ số liệu xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn; đánh giá cụ thể hơn về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; ở nhiệm vụ năm 2014, bổ sung biện pháp ngăn chặn, xử lý tình hình xuất nhập cảnh trái phép; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ công an theo 6 điều Bác Hồ dạy. Ban Dân tộc tỉnh cần xây dựng, soạn thảo lại báo cáo kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2013 và sớm hoàn chỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt.

XUÂN HƯƠNG