Thứ sáu,  01/07/2022

Ðoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 23-11, Ðoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ngày 23-11, Ðoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo, các đại biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đánh giá cao việc Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4; đồng thời chỉ ra những hạn chế của tỉnh. Ðó là, một số nơi còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện, chưa chỉ rõ được nguyên nhân để có biện pháp xử lý, khắc phục dứt điểm những vụ việc đã phát hiện.

Ðối với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận nhiều tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Ðồng chí cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần phát huy và nhân rộng các điển hình tốt, cách làm hay trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ rõ một số nơi tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị còn chậm, chưa xác định rõ yêu cầu nội dung và những việc cần làm theo, cho nên lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy đảng; tiếp tục cụ thể hóa việc xây dựng tiêu chí, rà soát chuẩn mực đạo đức để thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tự kiểm tra và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị. Tỉnh ủy Quảng Ninh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ðồng chí đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục phát huy thành tích trong công tác xây dựng Ðảng, trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, có những giải pháp sáng tạo, đột phá tạo ra sự chuyển biến quan trọng, đưa Quảng Ninh trở thành điểm sáng ở vùng Ðông Bắc Tổ quốc.

Theo Nhandan