Chủ nhật,  25/02/2024

Thông cáo số 27 kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

Ngày 25-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Ngày 25-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

1. Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 9 về hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Điều 74 về tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật, Điều 75 về thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, sau đó biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: – Sự cần thiết sửa đổi luật; – Phạm vi điều chỉnh; – Quy hoạch xây dựng; – Dự án đầu tư xây dựng; – Điều kiện, năng lực tham gia hoạt động xây dựng; – Cấp chứng chỉ hành nghề; – Hợp đồng xây dựng; – Thiết kế công trình xây dựng; – Quản lý chất lượng công trình xây dựng; – Xây dựng công trình đặc thù; – Cấp giấy phép xây dựng; – Mối quan hệ với Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, 1. Quốc hội thông qua Luật Tiếp công dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Tiếp công dân.

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 10 về trụ sở tiếp công dân, Điều 18 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân, Điều 20 về tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, sau đó biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Tiếp công dân.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 17 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: – Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; – Đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường; – Nội dung, mối quan hệ giữa quy hoạch môi trường và các quy hoạch kinh tế khác; – Cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; – Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; – Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; – Nguồn lực bảo vệ môi trường; – Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ ba, ngày 26-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi); buổi chiều, biểu quyết thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo Nhandan.vn