Thứ tư,  06/07/2022

Cần gắn kết các khâu của công tác cán bộ

Những năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ở TP Hồ Chí Minh tuy đã đạt những kết quả khả quan, song với tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Thành ủy đã kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp và phân tích rõ vì sao hiệu quả chưa cao, chưa chuyển biến mạnh mẽ, đồng đều giữa các cấp, các ngành.
Giờ thực tập của sinh viên Khoa Vi sinh Trường đại học Khoa học tự nhiên, Ðại học Quốc gia (TP Hồ Chí Minh).

Những năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ở TP Hồ Chí Minh tuy đã đạt những kết quả khả quan, song với tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Thành ủy đã kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp và phân tích rõ vì sao hiệu quả chưa cao, chưa chuyển biến mạnh mẽ, đồng đều giữa các cấp, các ngành.

Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) Phạm Văn Thông khẳng định: “Mọi công việc có tốt hay không, mấu chốt là ở con người, cụ thể hơn là sắp xếp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc”. Ở Samco, trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vừa qua, Ðảng ủy chú ý lắng nghe nhiều ý kiến của cán bộ, công nhân viên về công tác lãnh đạo điều hành. Bên cạnh những đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả thì vẫn còn một số đơn vị làm ăn thua lỗ, thậm chí có dấu hiệu tiêu cực, nguyên nhân là lãnh đạo đơn vị thiếu năng lực, không gương mẫu. Thấy rõ điều đó, Ban Thường vụ Ðảng ủy, lãnh đạo Samco đã điều chuyển và sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo những đơn vị thành viên có “vấn đề”. Sau đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những đơn vị này đã có chuyển biến rõ nét. Tin tưởng vào đội ngũ cán bộ trẻ, Ban Thường vụ, lãnh đạo công ty đã luân chuyển, điều động nhiều cán bộ dưới 40 tuổi tham gia ban lãnh đạo các đơn vị thành viên và làm đại diện phần vốn Nhà nước trong các công ty cổ phần. Ban Thường vụ Ðảng ủy Samco chủ trương mở rộng đối tượng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đưa vào diện quy hoạch để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn.
Từ nhiều năm nay, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã triển khai công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn. Có những chương trình mang tính đột phá như chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; chương trình quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Mục tiêu nhằm tuyển chọn, thu hút nguồn nhân lực trẻ, có triển vọng đưa vào quy hoạch, đào tạo để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học và công nghệ các ngành mũi nhọn của thành phố. Từ nguồn cán bộ trẻ đó, Thành ủy và các cấp ủy đã mạnh dạn đưa đội ngũ này về cơ sở để rèn luyện, nhất là ở phường, xã để được “cọ xát” với thực tiễn. Trưởng ban Tổ chức Quận ủy 11 Nguyễn Thanh Trí cho biết, ngoài việc bố trí cán bộ trẻ về cơ sở, quận còn tạo điều kiện và tổ chức đưa cán bộ trẻ ở các phòng, ban đi thực tập tại cơ sở, tập xử lý công việc, tham dự các buổi sinh hoạt, hội nghị của đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể.
Ðánh giá hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Quận ủy 10 nhận thấy trong một thời gian dài, việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng hằng năm chưa đi vào nền nếp. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức còn nể nang, thiếu công khai, minh bạch và còn tình trạng tuyển dụng người không đạt tiêu chuẩn chức danh. Cụ thể những yếu kém có thể chỉ ra như, quy hoạch cán bộ còn thiếu tầm nhìn, chưa bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chưa gắn với đào tạo, do đó chưa bảo đảm sẵn sàng có đội ngũ cán bộ quy hoạch đủ tiêu chuẩn, đúng yêu cầu chuyên môn, đặc biệt là đối với những ngành đặc thù theo chuyên môn. Cán bộ quy hoạch chậm được luân chuyển, nhất là số cán bộ thuộc các cơ quan chuyên môn. Nhưng khâu yếu nhất trong công tác cán bộ mà qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy 10 nhận thấy là việc đánh giá và quản lý cán bộ thiếu phương pháp khoa học, thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể, cơ chế giao nhiệm vụ và xác định trách nhiệm cá nhân chưa rõ, trách nhiệm người đứng đầu trong đánh giá cán bộ chưa được phát huy đúng mức, còn tình trạng hình thức, nể nang, ngại va chạm và thiếu cơ chế tạo điều kiện để cán bộ phát huy khả năng của mình. Trong khâu bố trí và đề bạt cán bộ, chưa có nhiều cán bộ để lựa chọn, thiếu “tính cạnh tranh” trong bổ nhiệm mới. Một thời gian dài, quận chưa xây dựng và thực hiện quy trình, kế hoạch điều chuyển, luân chuyển cán bộ, công chức. Trong nhiều nguyên nhân của tình trạng nêu trên, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy đã tự nhận trách nhiệm và kiểm điểm nghiêm túc. Ðã thấy rõ yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, cho nên khi đề ra các giải pháp khắc phục, Quận ủy 10 tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình đòn bẩy “xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh”, đồng thời triển khai các kế hoạch đào tạo cán bộ từ năm 2012 đến 2015. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và hướng đến tích cực khắc phục các khuyết điểm do kiểm điểm chỉ ra.
TRONG đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng vừa qua, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp phải chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong các khâu công tác cán bộ, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, quản lý chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của thành phố. Một số chính sách cán bộ, nhất là chính sách “trọng dụng nhân tài” chưa đủ mạnh để giữ cán bộ giỏi và thu hút người tài vào làm việc ở các tổ chức trong hệ thống chính trị. Sau kiểm điểm, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, xây dựng chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và làm kỹ công tác xây dựng nguồn cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Xây dựng chính sách thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các chuyên gia khoa học – công nghệ và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2015. Việc bố trí cán bộ phải phù hợp với trình độ, ngành đào tạo để tránh lãng phí nguồn lực và không phát huy được sở trường, năng lực cán bộ. Trong chương trình kiểm tra giám sát năm nay, Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (tập trung về công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ) vào chương trình kiểm tra, giám sát của năm.

Theo Nhandan.vn