Thứ năm,  29/02/2024

Chính sách mới về đào tạo, bồi dưỡng: Đột phá công tác nâng cao chất lượng cán bộ

LSO-Những năm gần đây, Lạng Sơn có nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ). Tuy nhiên theo thời gian và tình hình thực tế, một số chính sách đã không còn phù hợp. Để đội ngũ cán bộ ngày càng nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục có những chính sách phù hợp, thiết thực với nguyện vọng của  cán bộ.

LSO-Những năm gần đây, Lạng Sơn có nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ). Tuy nhiên theo thời gian và tình hình thực tế, một số chính sách đã không còn phù hợp. Để đội ngũ cán bộ ngày càng nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục có những chính sách phù hợp, thiết thực với nguyện vọng của  cán bộ.

Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Bình Gia tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách về công tác này, cụ thể là Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND (ngày 26/11/2008) quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn được triển khai, thực hiện. Theo đó, từ năm 2009 đến hết năm 2012, toàn tỉnh tổ chức thực hiện được 243 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 19.658 cán bộ. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm áp dụng vào thực tiễn, một số nội dung của Quyết định đã không còn phù hợp. Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương đã có những quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như đối tượng, điều kiện đào tạo, bồi dưỡng; chính sách hỗ trợ; định mức hỗ trợ; chính sách bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng… Hơn nữa việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Nhiều đơn vị không tự chủ được kinh phí để hỗ trợ cán bộ đi học… Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, toàn ngành có khoảng 700 cán bộ, nếu thực hiện Quyết định 28, thì không thể đủ chi phí hỗ trợ và khuyến khích cán bộ đi học. Vì thế, việc hỗ trợ và khuyến khích cán bộ đi học của ngành còn khiêm tốn, đến nay, mới hỗ trợ, khuyến khích đào tạo được 2 thạc sĩ và 5 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị với số tiền gần 200 triệu đồng.

Từ thực tế trên đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã điều chỉnh, ban hành các chế độ, chính sách mới để đảm bảo chất lượng cán bộ ngày càng được nâng cao. Gần đây nhất, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND, ngày 10/10/2013, quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại Lạng Sơn. Theo đây, đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng ở phạm vi hẹp hơn, không đại trà như trước. Điều kiện hỗ trợ cũng chặt chẽ và rõ ràng hơn, bắt buộc cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hưởng chế độ phải nằm trong diện quy hoạch, kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị; chuyên ngành học phải thuộc danh mục các chuyên ngành, trình độ tỉnh cần khuyến khích. Về mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng từ 1-6 lần mức lương cơ sở. Chế độ khuyến khích từ 20-60 lần mức lương cơ sở tùy theo trình độ đào tạo. Đặc biệt mức hỗ trợ đào tạo trình độ thạc sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp I tăng thêm 10 lần mức lương cơ sở; khuyến khích đào tạo trình độ đại học tăng thêm 16 lần mức lương cơ sở so với Quyết định 28. Cán bộ nữ được cử đi đào tạo còn được hưởng thêm 10% các mức khuyến khích. Ngoài ra Quyết định mới còn quy định rõ đền bù chi phí hỗ trợ và khuyến khích đi đào tạo đối với trường hợp cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng chưa hết thời gian phục vụ theo cam kết, tự ý bỏ việc, xin chuyển công tác ra khỏi tỉnh hoặc không tuân theo sự phân công nhiệm vụ của cơ quan (bồi thường 100% chi phí hỗ trợ và khuyến khích đã được hưởng).

Ông Hứa Hải Quỳnh – Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn cho biết, các quy định mới về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Quyết định số 23 của tỉnh là phù hợp với thực tế; mang hiệu quả tích cực đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Để các chính sách này được thực hiện trong thời gian sớm nhất, Sở Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh ban hành danh mục các chuyên ngành, trình độ tỉnh cần khuyến khích đào tạo giai đoạn từ nay đến năm 2015. Tin chắc Quyết định được áp dụng, thực hiện sẽ như một đòn bẩy, khuyến khích động viên cán bộ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng cán bộ của Lạng Sơn trong thời gian tới.

HÀ MY