Thứ bảy,  25/06/2022
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Hiến pháp mới là sản phẩm trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân

Sáng 2-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) được thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ sáu QH khóa XIII.

Sáng 2-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) được thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ sáu QH khóa XIII.

Cùng dự lễ ký, có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang, Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, đại diện các bộ, ngành T.Ư, thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Hiến pháp là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới; phúc đáp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước. Hiến pháp mới là sản phẩm trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Ðảng đồng thuận với lòng dân. QH đã thay mặt nhân dân cả nước thực hiện sứ mệnh của mình xây dựng, ban hành Hiến pháp mới, là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, toàn diện đất nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sứ mệnh lịch sử của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước, mà còn bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc hơn cho Nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại. Với việc thông qua Hiến pháp, QH đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Tại lễ ký, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn các bậc cao niên, lão thành cách mạng, đồng bào, đồng chí cả nước đã tham gia đóng góp xây dựng nên bản Hiến pháp; cảm ơn các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ QH, các vị đại biểu QH đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu và chắt lọc tinh hoa trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nên bản Hiến pháp này.

Theo Nhandan.vn