Chủ nhật,  25/02/2024

Định hướng xây dựng cộng đồng ASEAN sau 2015 -Quan điểm của các nước ASEAN và Việt Nam

Sáng 3/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã khai mạc Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Định hướng xây dựng cộng đồng ASEAN sau 2015 - Quan điểm của các nước ASEAN và Việt Nam". Hội thảo có sự tham gia của Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh; Giám đốc Quốc gia UNDP, Bà Louise Chamberlain; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành tham gia hoạt động ASEAN và các viện nghiên cứu.

Sáng 3/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã khai mạc Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Định hướng xây dựng cộng đồng ASEAN sau 2015 – Quan điểm của các nước ASEAN và Việt Nam”. Hội thảo có sự tham gia của Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh; Giám đốc Quốc gia UNDP, Bà Louise Chamberlain; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành tham gia hoạt động ASEAN và các viện nghiên cứu.

   

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh; Giám đốc Quốc gia UNDP, Bà Louise Chamberlain;
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh
chủ trì Hội thảo (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tương lai ASEAN hay ASEAN sẽ như thế nào sau năm 2015 đã được nhắc đến khá nhiều thời gian qua. Năm 2013, chủ đề này chính thức trở thành một nghị sự quan trọng và thường xuyên của các Hội nghị ASEAN. Việc Cấp cao ASEAN-23 ra Tuyên bố về xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chủ đề này với ASEAN cũng như với các nước thành viên.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cho rằng, hội thảo lần này cần thống nhất cách tiếp cận xây dựng nội hàm của Tầm nhìn. Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hoàn thành vào cuối năm 2015, khi đó, ba trụ cột của Cộng đồng mới hình thành, hoàn tất phần khung của ngôi nhà chung ASEAN. Tầm nhìn sau 2015 phải đáp ứng được mục đích là tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà đó.

 

 Các đại biểu tham dự Hội thảo (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo đó, mục tiêu thứ nhất trong ngắn và trung hạn: tiếp tục ưu tiên đạt và hoàn thiện Cộng đồng ASEAN vào 2015 với những mục tiêu có tính thực tiễn và khả thi. Đây là những mục tiêu ASEAN chắc chắn làm được phù hợp với bản chất, trình độ, mô hình phát triển hiện nay của ASEAN.

Mục tiêu thứ hai trong dài hạn: bao gồm những mục tiêu lý tưởng lớn mà ASEAN nên phấn đấu hướng tới trong những thập kỷ tiếp theo 2015. Những mục tiêu này đóng vai trò định hướng, làm động lực cho sự phát triển của ASEAN.

Từ cách tiếp cận đó, để các đại biểu đi sâu vào thảo luận cụ thể ở từng trụ cột, trong đó cần xác định rõ vai trò của từng trụ cột và quan hệ hữu cơ giữa ba trụ cột, cụ thể: Về chính trị an ninh, Về kinh tế, Về văn hóa-xã hội.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 3-4/12, với bốn phiên họp chính bao gồm: phiên 1: Tổng quan về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và định hướng lớn sau năm 2015; phiên 2: Cộng đồng Kinh tế ASEAN thực trạng và triển vọng sau năm 2015; phiên 3: Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và mục tiêu hiện thực hóa một cộng đồng ASEAN hướng về người dân; phiên 4: Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN và hướng phát triển sau năm 2015.

Theo Dangcongsan.vn