Thứ tư,  06/07/2022

Thống nhất nội dung tham gia Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ VI

LSO-Sáng 4/12/2013, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành hữu quan để bàn về công tác chuẩn bị và thống nhất nội dung tham dự Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ VI sẽ diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc trong cuối tháng 12/2013.

LSO-Sáng 4/12/2013, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành hữu quan để bàn về công tác chuẩn bị và thống nhất nội dung tham dự Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ VI sẽ diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc trong cuối tháng 12/2013.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chủ trì cuộc họp chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ VI

Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Quảng Ninh với Quảng Tây, Trung Quốc lần thứ V tại thành phố Cao Bằng đã đạt được những thỏa thuận hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực. Đối với Lạng Sơn, ngay sau Hội nghị lần thứ V, quan hệ hợp tác với Quảng Tây tiếp tục được tăng cường, củng cố. Đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng mô hình hợp tác qua biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cửa khẩu; tăng cường năng lực kết nối, đẩy mạnh đầu tư của doanh nghiệp và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những thành công và những tồn tại, hạn chế sau khi triển khai thực hiện các thoả thuận hợp tác đã đạt được trong Hội nghị lần thứ V. Từ đó đưa ra những nội dung, giải pháp, xây dựng chương trình nghị sự và dự kiến nội dung Bản ghi nhớ Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ VI. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu: các ngành hữu quan cần phối hợp, đánh giá thật chi tiết những mặt được và chưa được trong quá trình triển khai hợp tác, từ đó dự kiến nội dung cụ thể mà Lạng Sơn sẽ tham gia trong Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần này. Cũng trong cuộc họp này, đoàn công tác đã thống nhất về nội dung, thời gian và các nội dung quan trọng khác để tham dự Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần VI.

NHƯ PHONG