Chủ nhật,  25/02/2024

Đưa liên kết và hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới

Ngày 4/12, tại Hà Nội, hội thảo “Định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN sau 2015: Quan điểm của các nước ASEAN và Việt Nam” đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020” giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Ngày 4/12, tại Hà Nội, hội thảo “Định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN sau 2015: Quan điểm của các nước ASEAN và Việt Nam” đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020” giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Trong hai ngày diễn ra hội thảo (3-4/12), các đại biểu đã đi sâu thảo luận về định hướng phát triển của ASEAN sau 2015 trên cả ba trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Các đại biểu đều cho rằng, trước hết ASEAN cần hoàn thành các chỉ tiêu, biện pháp đề ra trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đến năm 2015 làm cơ sở và tạo đà phát triển cho Hiệp hội trong giai đoạn sau. Trên cơ sở tiếp cận xây dựng Cộng đồng ASEAN là một quá trình tiếp diễn lâu dài, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 sẽ phát huy những thành quả xây dựng Cộng đồng hiện nay, đưa liên kết và hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới, tiếp tục củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, hướng tới một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội.

 

Trong hai ngày diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu vào thảo luận về định hướng phát triển của ASEAN sau 2015 trên cả ba trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội (Ảnh: Mạnh Hùng). 

Thảo luận hướng phát triển của Cộng đồng Chính trị An ninh sau 2015, các đại biểu nhấn mạnh, vừa qua, hợp tác ASEAN trong chính trị – an ninh đã đạt được nhiều thành tích với nhiều hoạt động cụ thể; trọng tâm của Cộng đồng An ninh chính trị ASEAN sau 2015 tiếp tục phải bảo đảm một cách hiệu quả hơn môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, xây dựng lòng tin, giải quyết hiệu quả các thách thức từ bên trong và bên ngoài, tiếp tục nỗ lực giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực cũng như trong cấu trúc khu vực. Để thực hiện tốt các việc trên, ASEAN cũng cần không ngừng hoàn thiện cơ cấu, thể chế, tăng cường năng lực và hiệu quả của Ban thư ký, tăng cường sự phối kết hợp hiệu quả giữa các cơ chế, tăng cường hoạt động dựa trên luật lệ.

Thảo luận về triển vọng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các đại biểu cho rằng ASEAN cần tiếp tục nhấn mạnh vào xây dựng Thị trường chung ASEAN và thúc đẩy hơn nữa tiến trình thuận lợi hóa thương mại, tạo thế cho ASEAN trong đối thoại với các nước bên ngoài; xây dựng tầm nhìn mới cho hợp tác kinh tế với ba trọng tâm; làm sâu sắc kết nối kinh tế trong ASEAN thông qua tăng cường kết nối hạ tầng, thể chế và con người; tăng cường sự đồng bộ, hài hòa về chính sách ở cả cấp quốc gia và khu vực; chú trọng đến các mục tiêu phát triển bền vững như tăng trưởng xanh, trách nhiệm doanh nghiệp, tiết kiệm năng lượng. Hướng tới hiện thực hóa một Cộng đồng hướng tới người dân, ASEAN cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới lợi ích, cuộc sống của người dân như tăng cường khả năng tiếp cận các lĩnh vực an sinh và phúc lợi xã hội, thúc đẩy phát triển con người, việc làm xanh và việc làm bền vững, ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, môi trường. ASEAN cần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng bản sắc ASEAN và tăng ý thức, cảm nhận cộng đồng cho người dân.

Hội thảo đã tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc nâng cao hiệu quả tham gia của các bộ, ngành Việt Nam vào quá trình hoạch định chính sách và phương hướng phát triển của ASEAN trong thời gian tới.

Theo Dangcongsan.vn