Thứ bảy,  25/06/2022

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XV

LSO-Ngày 5/12/2013,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 15, khóa XV. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

LSO-Ngày 5/12/2013,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 15, khóa XV. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014  

Hội nghị đã nghe và thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: Báo kết quả công tác năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Tỉnh ủy; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2013, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014. Đồng thời thảo luận, thống nhất cao các chỉ tiêu nhiệm vụ và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2013, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014. Theo đánh giá và nhận định chung, năm 2013 với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp,  sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, sản xuất nông lâm nghiệp, hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp đang dần được phục hồi đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định, tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị được nâng lên, cơ bản đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong số các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2013, có 18 chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt kế hoạch. Qua sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) có 12 chỉ tiêu chủ yếu có khả năng đạt và vượt mục tiêu Đại hội, 10 chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu cao để đạt được mục tiêu Đại hội.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất về đánh giá những kết quả đạt đươc, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2013, nêu nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp như về xây dựng trường chuẩn, nhà văn hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ bản….

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, nhất là về phát triển kinh tế – xã hội, hợp tác đầu tư… và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, toàn đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân cần quyết tâm phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

MAI VĂN HOA