Thứ tư,  06/07/2022

Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở

LSO-Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 651 báo cáo viên cấp cơ sở, họ là các trưởng, phó ban tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ trực thuộc các đảng bộ lực lượng vũ trang của tỉnh.

LSO-Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 651 báo cáo viên cấp cơ sở, họ là các trưởng, phó ban tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ trực thuộc các đảng bộ lực lượng vũ trang của tỉnh. Theo đánh giá của bà Trần Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về chất lượng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở  đa số có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, có kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm, có uy tín ở địa phương, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới.

Cán bộ xã Mai Sao (Chi Lăng) phát tờ rơi tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự

Để tạo điều kiện cho hoạt động của đội ngũ tuyên giáo cơ sở ngày càng có hiệu quả hơn, ngoài việc thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo cấp trên, theo định kỳ cán bộ tuyên giáo cơ sở được mời tham dự các buổi thông tin, báo cáo thời sự do Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy tổ chức để nắm bắt thông tin, kế hoạch hoạt động và được cấp phát một số loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở. Trên cơ sở đó, cán bộ tuyên giáo cơ sở đã thực hiện tốt công tác báo cáo viên, đưa thông tin về tình hình thời sự, trọng tâm là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đồng thời, phối hợp với đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, Thành ủy, các ngành liên quan nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, cơ bản đảm bảo được thông tin hai chiều từ cơ sở đến huyện và ngược lại. Tính từ đầu năm 2013 đến nay, Ban Tuyên giáo cấp huyện đã tổ chức được 21 hội nghị báo cáo viên. Các đơn vị gồm Thành ủy Lạng Sơn, Tràng Định, Văn Quan, Lộc Bình đã phối hợp với Ban Tuyên giáo cơ sở tổ chức tuyên truyền, thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, cụ thể là: triển khai quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5,6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; triển khai chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; thông tin những vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, những vấn đề được dư luận quan tâm. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền miệng, từ đầu năm đến nay, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở  tổ chức được 2.622 buổi, thu hút 238.998 lượt người nghe. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 7/1/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay… Do vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở còn những hạn chế như: trình độ, khả năng nắm bắt thông tin, kỹ năng tuyên truyền miệng, nhất là việc nắm bắt những diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân, còn lúng túng khi có tình huống xảy ra; một số xã, phường chưa xây dựng được quy chế hoạt động, cán bộ tuyên giáo cơ sở chưa được đào tạo cơ bản, nhất là ở các xã, bản vùng sâu, vùng cao, biên giới… Nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở, thời gian tới các cấp ủy đảng cần củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Tuyên giáo cơ sở cả về số lượng và chất lượng, sát tình hình thực tiễn của cơ sở. Đẩy mạnh đưa thông tin xuống cơ sở, mở rộng các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; trang bị tài liệu phục vụ cho hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cũng như có các chế độ phù hợp để khuyến khích đội ngũ báo cáo viên cơ sở; có kế hoạch hoạt động cụ thể và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tuyên truyền viên của các tổ chức đoàn thể ở xã, phường, thị trấn, kết hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội…

XUÂN HƯƠNG