Thứ bảy,  24/02/2024

TP Hồ Chí Minh phấn đấu nâng cao chất lượng và đổi mới mô hình tăng trưởng

Trong hai ngày 4 và 5-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014; kiểm điểm ba năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố về kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Trong hai ngày 4 và 5-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014; kiểm điểm ba năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố về kinh tế – văn hóa – xã hội gắn với tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Năm 2013, cùng với việc tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thành phố chú trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết nợ xấu, phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Năm 2013, Tổng sản phẩm nội địa của thành phố (GDP) ước tăng 9,3%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 5,1%. Từ năm 2011 đến 2013 CPI tăng 6,9%. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng định hướng gắn với từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế thành phố. GDP bình quân đầu người năm 2013 dự kiến đạt 4.513 USD, bằng 1,4 lần so với cuối năm 2010. Ðến nay, thành phố hoàn thành mục tiêu xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 3 (thu nhập bình quân 12 triệu đồng/ người/ năm), trước thời hạn hai năm.

Với quyết tâm chính trị cao, Ðảng bộ thành phố đề ra mục tiêu, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2014 và giai đoạn 2014 – 2015 là: Tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý, phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng; tái cơ cấu kinh tế thành phố; đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Tuy tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2013 là 9,3% và bình quân ba năm 2011 đến 2013 chỉ đạt 9,6% nhưng đã có sự chuyển biến đáng kể về chất lượng tăng trưởng. Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ vào kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã mang lại kết quả rõ nét. Trong hai năm 2014 và 2015, thành phố kiên trì thực hiện hai mục tiêu này nhằm tạo tiền đề vững chắc cho quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Ðồng chí Bí thư Thành ủy nêu quyết tâm: Ðẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, đưa các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá về nông thôn, các khu công nghiệp tập trung phục vụ công nhân; chống đầu cơ. Thực hiện các giải pháp huy động vốn, thị trường cho các doanh nghiệp; không để các doanh nghiệp có thị trường, có đầu ra nhưng bị thiếu vốn. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; bảo đảm chi thường xuyên, chi cho mục tiêu an sinh xã hội đi đôi với tập trung tiết giảm ở các khoản chi khác, có những giải pháp, chính sách cụ thể giúp đồng bào nghèo thoát nghèo bền vững…

* Hưng Yên khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ và các dự án công nghệ cao

HÐND tỉnh Hưng Yên xác định nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2014, với mục tiêu phấn đấu đạt mức thu ngân sách hơn 6.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm còn 4,5%. Tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu, mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học, ưu tiên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả đề án dồn thửa đổi ruộng ở 22 xã làm điểm, các dự án quy hoạch về phát triển nông nghiệp nông thôn. Tỉnh có cơ chế khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, sử dụng hiệu quả đất đai và bảo vệ môi trường.

Về thực hiện các chính sách xã hội, Hưng Yên nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các chương trình, dự án giảm nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, con em gia đình chính sách. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục tình trạng chậm trễ gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực.

Theo Nhandan.vn