Thứ hai,  27/06/2022
Hội thảo đánh giá công tác rà soát thủ tục hành chính:

Các khó khăn, hạn chế cần được khắc phục

LSO-Ngày 6/12/2013, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo đánh giá công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC). Tham dự có đại diện 8 sở, ban ngành; 2 huyện, thành phố; 5 xã, phường và 3 doanh nghiệp.

LSO-Ngày 6/12/2013, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo đánh giá công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC). Tham dự có đại diện 8 sở, ban ngành; 2 huyện, thành phố; 5 xã, phường và 3 doanh nghiệp.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Tư pháp đánh giá công tác rà soát TTHC tại Lạng Sơn trong thời gian qua đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên một số đơn vị, địa phương còn chưa nhận thức đúng và chưa quan tâm đến công tác này khiến việc tiến hành rà soát chậm tiến độ, không đạt yêu cầu… Hội thảo được tổ chức là dịp để trưng tập các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình rà soát TTHC để kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính; khó khăn trong cách tính toán và đánh giá quy định TTHC mà nhất là tính toán chi phí tuân thủ, thành phần giấy tờ cần nộp trong hồ sơ, thời gian tiếp nhận – giải quyết – trả kết quả hồ sơ. Các đại biểu đề nghị Sở Tư pháp cần tham mưu với UBND tỉnh và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tìm biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động kiểm soát TTHC nói chung, rà soát TTHC nói riêng như tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát TTHC cho đội ngũ cán bộ đầu mối, tham mưu với tỉnh thống nhất việc rà soát đối với những TTHC đã công bố từ năm 2009 sau Đề án 30), tăng cường kiểm tra công tác rà soát TTHC tại các đơn vị, quy định một cách cụ thể cách tính toán chi phí tuân thủ đối với từng lĩnh vực TTHC, giảm bớt các yêu cầu không hợp lý trong quá trình các đơn vị thành lập hồ sơ trình công bố. Đối với những TTHC còn rườm rà, các đại biểu đề nghị Sở Tư pháp cần đẩy mạnh việc đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình rà soát, đánh giá để đề xuất phương án đơn giản hóa.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội thảo

Kết luận hội thảo, lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp thu, ghi nhận toàn bộ các ý kiến góp ý để tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh đề nghị các bộ ngành, các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh xem xét, giải quyết nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát TTHC tại Lạng Sơn.

MINH ĐỨC