Chủ nhật,  25/02/2024

Hà Nội thông qua nghị quyết về việc tách huyện Từ Liêm, thành lập hai quận mới

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, ngày 6-12, HÐND thành phố Hà Nội khóa 14 họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tám.

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, ngày 6-12, HÐND thành phố Hà Nội khóa 14 họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tám.

Tại kỳ họp này, HÐND thành phố đã thông qua 17 nghị quyết. Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của thành phố; Quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về việc tách địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập hai quận mới: Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện (gồm 12 quận, một thị xã, 17 huyện) với 584 xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch HÐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu UBND thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HÐND thông qua.

Ðại biểu HÐND các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định: Ngay từ những ngày đầu của năm 2014, thành phố sẽ tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà HÐND thành phố đã quyết nghị. Trong đó, thành phố chú trọng năm nhiệm vụ là tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Thành phố xác định năm 2014 là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, cùng với việc tiếp tục tăng cường nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, thành phố kiên quyết chỉ đạo để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực này.

Theo Nhandan