Thứ sáu,  01/07/2022

Điện chia buồn

Được tin Ngài Nen-xơn Man-đê-la (Nelson Mandela), nguyên Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), nguyên Tổng thống Cộng hòa Nam Phi đã từ trần ngày 5/12/2013, ngày 6/12/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi Điện chia buồn đến Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Gia-cốp Du-ma.

Được tin Ngài Nen-xơn Man-đê-la (Nelson Mandela), nguyên Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), nguyên Tổng thống Cộng hòa Nam Phi đã từ trần ngày 5/12/2013, ngày 6/12/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi Điện chia buồn đến Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Gia-cốp Du-ma.

Điện chia buồn có đoạn viết:

“Chúng tôi rất xúc động và đau buồn được tin Ngài Nen-xơn Man-đê-la, nguyên Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), nguyên Tổng thống Cộng hòa Nam Phi đã từ trần ngày 5/12/2013.

Nen-xơn Man-đê-la là người con ưu tú, người chiến sỹ kiên cường, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Nam Phi, người đã dành cả cuộc đời mình và đã có những cống hiến hết sức to lớn cho cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi và nhân dân thế giới chống áp bức, bất công và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì tự do, công lý, bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Chúng tôi xin gửi tới Đảng Đại hội Dân tộc Phi, Nhà nước và nhân dân Nam Phi cũng như gia quyến Tổng thống Nen-xơn Man-đê-la lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Nam Phi sẽ biến đau thương thành sức mạnh đoàn kết, đưa Nam Phi vượt qua mọi thử thách và tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển đất nước.”

Theo CPV