Chủ nhật,  03/07/2022

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Tiếp tục chương trình làm việc với các tỉnh, thành phố phía Nam, chiều 7/12, Đoàn công tác do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ làm việc với cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
 
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ làm việc với cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc với các tỉnh, thành phố phía Nam, chiều 7/12, Đoàn công tác do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2013.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, tiến hành thường xuyên, liên tục và bước đầu đã đạt được kết quả khá tốt. Trong năm 2013, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Tốc độc tăng trưởng GDP khá cao 11,26%.

Cần Thơ là 1 trong 23 tỉnh, thành của cả nước có số thu ngân sách vượt cao trong năm 2013, vượt 10,24% kế hoạch. Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, nhiều đảng viên, tổ chức Đảng có sự chuyển biến đáng kể. Nổi bật là việc chỉnh sửa về lề lối, phong cách làm việc. Một số đơn vị đã nhận thấy được những hạn chế, khuyết điểm và nhanh chóng sửa chữa khắc phục, mang lại hiệu quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu của đơn vị trong năm 2013. Qua kiểm tra 47 đơn vị, đã có 30 đơn vị sửa chữa tốt, 16 đơn vị sửa chữa chậm, 1 đơn vị làm chưa tốt; 7 đơn vị có phát sinh vấn đề mới. Ban Thường vụ Thành ủy giao các Ban xây dựng Đảng kiểm tra, theo dõi tình hình khắc phục, sửa chữa của các tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại thành phố Cần Thơ còn một số hạn chế.Tại một số địa phương, đơn vị, một số đảng viên còn có dấu hiệu suy thoái về mặt tư tưởng, đạo đức, lối sống; người đứng đầu còn né tránh trách nhiệm. Công tác quy hoạch cán bộ nhiều đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong năm 2013, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục triển khai sâu rộng đến các tổ chức cơ sở đảng, địa phương và quần chúng nhân dân của thành phố. Nhiều mô hình mới, sáng tạo được triển khai thực hiện trong các cơ quan đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Huynh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu về kinh tế- xã hội mà Thành phố Cần Thơ đã đạt được trong năm 2013. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn bị và kiểm điểm nghiêm túc. Đặc biệt, Thành ủy Cần Thơ đã có nhiều cách làm mới như đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trở thành việc làm thường ngày, thường xuyên tổ chức các cuộc hậu kiểm và phân công các ông trong Ban Thường vụ theo dõi chặt công tác sửa chữa, khắc phục các điểm điểm.

Về phương hướng sắp tới, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu Thành ủy Cần Thơ tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng nắm vững tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, xây dựng kế hoạch sát hợp với tình hình địa phương. Các cấp ủy Đảng tổ chức phân công chặt chẽ, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và sau kiểm điểm tập trung nâng cao chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm cho đảng viên. Từ đó, hoạt động của hệ thống các cấp sẽ chuyển biến tích cực hơn, kỷ luật kỷ cương tốt hơn, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao của cán bộ đảng viên được nâng lên.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Thành ủy Cần Thơ cần bám sát chủ đề của năm 2014; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thành ủy Cần Thơ cần quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị động viên vai trò của các văn nghệ sĩ, nhà báo trên địa bàn thành phố tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Theo vietnamplus.vn