Chủ nhật,  25/02/2024

Cải cách tư pháp đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, chính trị – pháp lý của đất nước

Ngày 7-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan ở T.Ư và các địa phương khu vực phía bắc về Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/T.Ư ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp.. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Ngày 7-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan ở T.Ư và các địa phương khu vực phía bắc về Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/T.Ư ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tiến hành tổng kết chiến lược cải cách tư pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh, chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN do Ðảng ta đề ra là một quyết định mang tính lịch sử, được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Thực hiện chủ trương này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 49-NQ/T.Ư về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thực hiện chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này sẽ tạo ra bước ngoặt cho nền tư pháp nước nhà với mục tiêu: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Ðây là một trong những yêu cầu cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN mà chúng ta đã và đang xây dựng.

Chủ tịch nước cho rằng, qua tám năm triển khai thực hiện với sự triển khai đồng bộ, công tác cải cách tư pháp đã đạt được những kết quả bước đầu và có tác động tích cực đến đời sống xã hội, đời sống chính trị-pháp lý của đất nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Chủ tịch nước đề nghị, các đại biểu cần thảo luận kỹ các nội dung nêu trong Dự thảo báo cáo, trong đó tập trung ba vấn đề quan trọng trong đổi mới tổ chức các cơ quan tư pháp, đó là: Tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân theo bốn cấp, gồm Tòa án nhân dân cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp cao và cấp tối cao; đồng thời tổ chức hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân bốn cấp phù hợp với hệ thống Tòa án nhân dân. Cùng với đó là việc tổ chức, quản lý công tác thi hành án và tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/T.Ư thời gian qua trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, từng nhiệm vụ cụ thể của công tác cải cách tư pháp, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ quan tư pháp, phù hợp với các văn kiện của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI và Hiến pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, để có định hướng, xây dựng lộ trình và biện pháp thực hiện phù hợp tình hình thực tế của đất nước trong thời gian tới.

Dự kiến, bản Dự thảo sẽ được tiếp tục đưa ra lấy ý kiến tại khu vực phía nam. Sau đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến vào cuối năm 2013.

Theo Nhandan.vn