Thứ bảy,  31/07/2021
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Lạng Sơn về đích đúng hẹn

LSO-Năm 2013 là năm trọng điểm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.

Theo tinh thần Nghị quyết số 30/2013/QH-13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội, việc cấp giấy CNQSDĐ nhằm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai là tiền đề xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Người dân huyện Lộc Bình ký nhận sổ đỏ của gia đình

Để đạt mục tiêu đảm bảo số lượng và diện tích cần cấp giấy chứng nhận đạt 85% trở lên, căn cứ các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT); ngày 31/1/2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh cần cấp giấy CNQSDĐ cho 905 tổ chức, với 1.772 giấy; 177.518 giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, Sở TNMT là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác cấp giấy CNQSDĐ đã thành lập các đoàn phổ biến, hướng dẫn triển khai, cách thức thực hiện đến từng huyện; giao cán bộ phụ trách địa bàn để kịp thời theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Từng huyện, đã chủ động lập kế hoạch cấp giấy CNQSDĐ giao chỉ tiêu cho từng xã, thị trấn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở các xã. Mặt khác, các cơ quan chuyên môn đã thúc đẩy tiến độ, phối hợp với UBND cấp xã chủ động tuyên truyền, tổ chức cho người sử dụng đất kê khai đăng ký, khắc phục tình trạng thụ động chờ người sử dụng đất đến làm thủ tục đăng ký như trước đây. Việc xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng của cấp huyện được thực hiện lồng ghép, đồng thời với quá trình thẩm tra, xét duyệt của cấp xã, bảo đảm thời gian theo đúng quy định. Kết quả, tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh cấp được 82.558 giấy CNQSDĐ lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân với diện tích là 11.893 ha. Trong đó, cấp 939 giấy CNQSDĐ cho 364 tổ chức; cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 81.619 giấy chứng nhận. Lũy kế từ trước đến ngày 31/12/2013, Lạng Sơn đã cấp được 790.000 giấy CNQSDĐ, diện tích đạt gần 480.000 ha, đạt trên 86% diện tích đất cần cấp (diện tích đất cần cấp toàn tỉnh 551.895,53ha).

Ông Hoàng Sơn Hải, Chánh Văn phòng Sở TNMT chia sẻ: với quan điểm chỉ đạo đơn giản thủ tục hành chính, không cầu toàn chờ đợi xử lý tất cả các vấn đề sử dụng đất của đơn vị và sử dụng các loại tài liệu để lồng ghép, khoanh vẽ, lập bản đồ thửa đất, thửa đất nào ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm và bị lấn chiếm… thì xử lý cấp giấy chứng nhận trước, thửa đất nào còn phức tạp thì để lại xem xét, xử lý sau, do vậy việc triển khai công tác cấp giấy CNQSDĐ năm 2013 đạt kết quả tốt, đảm bảo yêu cầu của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao…. Tuy nhiên, công tác cấp giấy CNQSDĐ theo dự án ở một số địa phương còn chậm (dự án 33 xã và 21 xã ở huyện Tràng Định, Văn Lãng). Ông Hải cho biết thêm: nguyên nhân chậm là do sự phối hợp giữa đơn vị tư vấn với UBND cấp xã và phòng TNMT cấp huyện thiếu đồng bộ. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương để thanh toán khối lượng hoàn thành cho công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính còn hạn chế, chưa kịp thời; một bộ phận người dân còn chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận, nên không phối hợp thực hiện; một số huyện thẩm định hồ sơ kéo dài, chưa thực hiện thẩm định hồ sơ lồng ghép theo hướng dẫn của Sở TNMT.

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, thời gian tới tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ để đẩy nhanh công tác cấp CNQSDĐ theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh. Năm 2014, cấp cho tổ chức 600 giấy, cấp cho hộ gia đình 60.200 giấy (cấp lần đầu 58.720 giấy, cấp đổi 1.480 giấy); qua đó từng bước đảm bảo cấp giấy CNQSDĐ đạt 100% diện tích của tỉnh cần cấp.

XUÂN HƯƠNG